Proshock Ice Fettreducering/Cellulitbehandling

Proshock Ice Fettreducering är en relativt ny metod att bli av med fett utan kirurgi – finns på Zizka Medical i Kalmar!

Proshock Ice Demonstration – YouTube

www.youtube.com/watch?v=-WawAxDBJME6 apr 2011 – 5 min – Överfört av PromoitaliaVideo
Proshock Ice Demonstration  ProShock Produtos BIKE EXPO BRASIL 2010by ProfeArnaldo11498 

Proshock Ice Frys bort Fett / Fatfreezing – Fettreducering

Nu finns även metoden att frysa bort fett istället för fettsugning med Proshock Ice i Kalmar. Vissa områden på kroppen där man får ansamlingar av fettdepåer är mycket svårt att påverka med kost och träning. Detta är en icke kirurgisk metod som är mycket effektiv. Fatfreezing innebär att man genom kyla kan reducera underhudsfett permanent. Man kan punktvis skulpturera bort stor del av oönskade fettdepåer. Metoden är väl dokumenterad. Medelkunden reducerar 20 % av sin lokala fettvävnad på en behandling. Man ser resultat på ca 15 dagar men det tar upp til 60 dagar innan man når fullt resultat. Efter en till två veckor  kan man göra ytterligare behandling. Metoden är relativt smärtfri och tar ca 40 minuter per applikations område. Metoden att kyla fett finns under några olika varumärken. Vi kallar det Fat freezing. Läs vidare om metoden och hur den fungerar.

Fettreducering genom Cryolipolys
Fettreducering genom nedkylning kallas cryolipolys och bygger på teknik som innebär att man med ett munstycke suger in fettvävnaden. Huden kyls ned till ca 3 grader samt underhudsfettet till ca 6 -7 grader (finns variationer) i 30 minuter minuter / område. Huden tar inte skada av detta men fettcellerna som är känsligare för nedkylning får en permanent skada och försätts i en så kallad apoptos vilket innebär en programmerad celldöd. De skadade fettcellerna börjar brytas ned och transporteras till levern där de tas omhand och förbränns. Fettmolekylerna transporteras alltså inte ut ur kroppen utan de bryts ned och förbränns d v s att de används som energi.

Detta sker långsamt och tar ca 60 dagar De fettceller som skadats är permanent borttagna från detta område. Apoptos (programmerad celldöd) är en naturlig process i kroppen och sker hela tiden. Genom att frysa bort fett med Proshock Ice kan man genom fettcellers relativa känslighet för kyla framkalla en apoptos eller fettreducering på ett kontrollerat sätt.

Resultatet är permanent
Detta är en revolutionerande teknik för fettreducering då det är mycket svårt att kunna ta bort fettceller permanent utan fettsugning. Fettceller som är förstörda är permanent borttagna. Kroppen bildar inte nya fettceller. De fettceller som finns kvar kan dock bli större men när det finns mindre antal fettceller i området är det svårare att få tillbaka lika stora depåer där. Metoden lämpar sig inte för viktnedgång utan ska ses som ett sätt att kunna påverka problemområde som man har svårt att påverka med kost och träning.

Bevis för metodens effektivitet
Det finns vetenskapliga studier gjorda på metodens effektivitet. Här finns en länk till en medicinsk data bas som heter Pub Med. Om man söker där på ordet Cryolipolys eller Proshock Ice så kommer samtliga publiceringar och studier upp. Det som gör Proshock Ice unik jämfört med andra behandlingar för fettreducering är att  vi efter frysbehandlingen använder stötvågsbehandling för att ytterligare bryta ned cellerna samt att jämna till celluliter. Vid denna behandling kör man med en sond som ger mycket kraftiga stötvåger med en viss frekvens. Detta ger en kraftig djupgående mekanisk chockverkan på bindvävsstrukturerna så att dessa börjar att luckra upp sig. De stora fettmolekylerna som sticker upp i huden trycks ner så att en normalisering av vävnaden kan ske. Huden stramas upp och får en ökad elasticitet och gropigheten minskar.

Skillnad i effektivitet mot andra metoder
Fettsugning är den mest absoluta metod att permanent reducera fettceller. Detta görs idag ofta med hjälp av att smälta fett med en mycket stark laser eller radiofrekvens innan fettet sugs ut och är då något skonsammare än traditionell fettsugning. För den som inte vill göra något kirurgiskt ingrepp eller på områden som inte lämpar sig för fettsugning har det på senare år kommit flera olika metoder som lovar ett fettceller reduceras. Olika metoder har för och nackdelar.

Fokuserat Ultraljud som ska kunna (genom cavitering) vibrera cellmembranet så att fettcellen tömmer sig. Detta ger inte samma typ av programmerad celldöd och innebär inte att fettcellen permanent försvinner. De flesta maskiner som finns ger ca 20- 30 Joule /cm2 i energi vilket vi bedömer är för lite energi för att kunna få stor effekt. Det krävs då många behandlingar för att kunna få effekt. Det finns en maskin på marknaden som heter Liposonix vilket kan ge mer än 1000 Joule/cm2 som då blir mer effektiv. Problemet då blir att det gör så pass ont att det krävs smärtlindring för att kunna ge behandlingen. Man måste också vara försiktig så att man inte kommer åt andra vävnader än fett som man då kan skada.

Radiofrekvens och mikroström kan ge en viss påverkan på fettceller men även här finns ett förhållande för hur mycket energi man kan ge utan för mycket smärta och hur många behandlingar som man måste ge för att få effekt.

Low level laser , som Ilipo  vilket vi också erbjuder i Kalmar är också en bra metod för att stimulera fettceller till ökad ämnesomsättning lokalt där fett bryts ner. Det skadar dock inte fettcellen och passar dem  som tränar regelbundet, dvs man är mer beroende av träning för att få ett bra resultat och en viktnedgång. En annan fördel med Ilipo är att den också kan användas i ansiktet för en avsmalnande effekt eller på dubbelhakan, där man inte kan använda fettreducering med Proshock Ice.


Hur går behandlingen till?
Munstycket placeras över området och vacuum aktiveras som suger in fettet några centimeter i handtaget. Kylingen startar. En viss kylande effekt upplevs de första minuterna som sedan försvinner. Man sitter eller ligger beroende på vilket område som behandlas. Det går bra att läsa eller lyssna på musik då det tar 30 minuter Efter behandlingen ges stötvågsbehandling för att ytterligare bryta ned fettcellerna och därefter en lätt massage över området. Efter behandlingen kan man vara precis som vanligt. Man får ingen så kallad social downtime. Man kan träna eller jobba utan problem samma dag.

Biverkningar och risker
Man kan få en rodnad och ett blåmärke i huden som sitter i ett antal dagar. Dessa försvinner alltid. Man kan känna sig något svullen efter behandlingen i området någon vecka. Man kan få en minskad eller något förändrad känsel i huden några veckor efter behandlingen. Studier har inte kunnat visa några bestående skador på nerver eller hud. Studier har inte visat att man får några förhöjda blodfetter eller levervärden.

Det är inte lämpligt att ta behandling om man:

 • har lätt att få köld urticaria (typ av hud svullnad som också kallas för nässelutslag)
 • Raynaud`s sjukdom
 • försämrad leverfunktion
 • svår diabetes

  En del av behandlingen med Proshock Ice – Cellulitbehandling med ShockWave Therapy

  Cellulitbehandling med ShockWave Therapy
  Ett nytt sätt att släta ut huden och ändra formen vid celluliter. Detta görs med djupgående ShockWave Therapy (kallas också för Acoustic Wave Terapy)

  Bakgrund

  EMS - Swiss DolorClastInom sjukvården har man länge använt  stötvågsbehandling för att  krossar t ex njurstenar. Man har även efter omfattande forskning och något modifierad teknik sett att man får bra resultat på vissa besvär i muskler och senstrukturer. Man kan luckra upp förändringar i ärrbildningar och förkalkningar i kroniskt skadade senor.

  När man behandlade kvinnliga idrottare för skador på baksida lår upptäckte man av en slump att man fick förvånande effekter på celluliter. Detta rapporterades till en stor tillverkare av medicinsk utrustning (Storz Medical AG i Schweiz) som har gjort vetenskapliga studier. Detta har visat sig ge  mycket bra resultat på de annars så svårbehandlade celluliterna.

  Vad är cellulit?

  En cellulit är förtätad bindväv i underhuden som gör att fettcellerna ändrar form och ger ett knottrigt utseende. Bindvävsförändringen verkar också ge en störd ämnesomsättning i dessa celler så att de är svåra att påverka när man går ner i vikt och reducerar fett. Därav kan man även se smala, vältränade kvinnor med celluliter.

  Shock Wave Therapy

  Vid denna behandling kör man med en sond som ger mycket kraftiga stötvåger med en viss frekvens. Detta ger en kraftig djupgående mekanisk chockverkan på bindvävsstrukturerna så att dessa börjar att luckra upp sig. De stora fettmolekylerna som sticker upp i huden trycks ner så att en normalisering av vävnaden kan ske. Huden stramas upp och får en ökad elasticitet och gropigheten minskar.

  Behandlingen bör ges minst 6-10 ggr eller mer med 1-2 ggr/vecka. När man bryter upp förtätad och oorganiserad bindväv så att denna kan på sikt omorganiseras så tar detta tid för kroppen. Resultaten kommer på sikt. Behandlingen är ganska hård och man kan få små blåmärken i huden. Det krävs en hård bearbetning av bindvävsstrukturen för att kunna påverka denna.

 • För pris/paketpris, se prislista
 • Åsa Nilsson Zizka, Läkare, Specialist inom
   Reumatologi,Allmänmedicin & Estetisk Medicin

  Tel: 0480-69939
  Mob: 0737-36 93 69
  E-post: info@zizkamedical.se
  www.zizkamedical.se

  www.facebook.com/zizkamedical
  www.twitter.com/zizkamed
  www.linkedin.com/in/asazizka