Botox behandling


Före Botox
Botox panna och glabella.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter Botox