Botox-vad används det för egentligen?

De flesta accepterar behandling med Hyaluronsyra, tvekar inför Botox, vilket är lite synd, tycker jag, som har flera års erfarenhet av preparatet. Detta beror på alla skriverier om Botox som ett farligt toxin. Vad man bör tänka på är 1.) att de doser vi använder i Sverige är betydligt mindre än de som används för estetiskt bruk i USA och 2.) att de biverkningar som ofta rapporteras är inte inom användningsområdet estetik utan i de flesta fall då högre doser används för att behandla muskelspasmer.

Med Botox kan du smidigt behandla bekymmersvecket i pannan eller kråksparkarna kring ögonen. Botox blockerar impulsen från nerven till de små ansiktsmusklerna så att impulsen att dra ihop en specifik muskel uteblir eller försvagas.Om en muskel dras ihop och samtidigt bildar ett veck i huden bildas till slut linjer, rynkor och veck.

Botox ”förslappar” musklerna så att de inte längre kan kontrahera, dras ihop. De obehandlade musklerna påverkas inte, vilket innebär att din ”vanliga” mimik inte förstörs. Effekten brukar vara mellan tre till sex månader.

 Botox är ett receptbelagt läkemedel, ett protein som kallas botulinumtoxin (Botox är ett tradename).Det är den mest populära minimalt invasiva läkaradministrerade estetiska behandlingen.

Läkemedlet försvagar reversibelt muskler som svarar för dynamiska rynkor , dvs linjer som visas när du animerar ditt ansikte, som injiceras i muskler och används för att förbättra utseendet av måttliga till svåra rynkor i pannan, rynkor mellan ögonbrynen(bekymmersrynkor) hos personer 18 till 65 års ålder. Effekten varar ca 6 månader, men då musklerna blir mindre prominenta kan intervallen generellt ökas eller mindre doser användas för att bibehålla effekten.